Taxus baccata

Taxus baccata

Taxus baccata
  1. Trivialname(n): Europäische Eibe
  2. Familie: Eibengewächse (Taxaceae)
  3. Herkunft/Verbreitung: Europa, Afrika, Asien

Taxus baccata

Taxus baccata

Taxus baccata

Taxus baccata

Taxus baccata

Eibe

Europäische Eibe

Taxus baccata

Merkmale: Bäume & Sträucher |

Weitere Pflanzen aus der Familie Taxaceae (Eibengewächse)